20. august
14.30
Winkel
Suur-Karja 8


Olga Bobrowska annab ülevaate kahest raamatust, mis räägivad Ida-Euroopa animatsioonist. Teos „Obsession. Perversion. Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation“ koosneb artiklitest, mis keskenduvad laastavatele ja alistavatele motiividele Visegrádi riikide ja Itaalia autorifilmides. Teine teos „Propaganda, Ideology, Animation. Twisted Dreams of History“ vaatleb animatsiooni ajalugu ja tänapäevasust läbi ideoloogiliste põimumiste prisma. Olga Bobrowska on mõlema raamatu kaasautor.


Olga Bobrowska omandas 2020. aastal Uniwersytet Jagielloński ülikoolis Krakowis doktorikraadi. Ta loeb animafilmi teemal loenguid nii Krakowis (Uniwersytet Jagiellońskis) kui ka Varssavis (Poola-Jaapani infotehnoloogia akadeemias PJATK). Ta on aktiivselt tegev animatsiooni-, filmi- ja kultuuriteooria maastikul. Ühtlasi on ta ka filmikultuuri aktivist ja kuraator. Bobrowska peamised huvivaldkonnad hõlmavad endas järgmisi märksõnu: animatsioon, propaganda, ideoloogiliste doktriinide visuaaldiskursused, politiseeritud representatsiooni puudutavad probleemid, narratiiviteooriad, adaptatsioon, feminism ja sinoloogia. Oma doktoritöös keskendus ta ideoloogilise diskursuse probleemide uurimisele 1957.-1989. aasta hiina animatsioonfilmides. Bobrowska on rahvusvahelise filmifestivali StopTrik (Maribor, Sloveenia/Lodz, Poola) kaaslooja ning läbiviija. Ta kuulub tihtipeale filmifestivalide žüriikoosseisu (nt Cinanimo Portugalis; Tricky Women/Tricky Realities International Animation Film Festival Horvaatias; Animateka International Film Festival Sloveenias jpt festivalid Euroopas, Ameerikas ja Hiinas). Ta on kuulunud ka filmifestivalide valimiskomisjoni (Krakowi filmifestival, Etiuda & Anima filmifestival Poolas). Ta on osalenud pea 20 rahvusvahelisel akadeemilisel konverentsil, kirjutanud 10 akadeemilist artiklit, üle 30 filmikriitika ning panustab järjepidevalt rahvusvahelise kunstiajakirja Zippy Frames loomingusse. Lisaks sellele on ta kaasautor kahele monograafilisele teosele: „Obsession, Perversion, Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation“ (2016) ja „Propaganda, Ideology, Animation. Twisted Dreams of History“ (2019).