august 21, 2021

13:15

Eesti Kunstiakadeemia, Põhja puiestee 7 Tallinn

Kohapeal piletid müügil vaid sularahas / On-site tickets on sale only in cash


EESTI

Inimesed oma loomulikus elukeskkonnas, hämmastavaid vaatlusi ja peegeldusi maailma eri otstest. Iga kunstnik räägib iseenese loo, olgu jutustavas või abstraktses laadis. Filme ühendab muljetavaldav käsitööoskus, mis on ühendatud selge nägemuse ja piiride kompamisest tekkiva naudinguga.

Kureerinud Gerben Schermer

ENGLISH

People coping in their natural habitat, striking observations and reflections from all corners of the world. Each artist tells a very own story, be it narrative or non-narrative. Key elements are powerful craftsmanship in combination with a clear vision and distinct pleasure in exploring boundaries.

Curated by Gerben Schermer

FILMID / FILMS

Pierre Hébert, René Lussier “Tu Ressembles à Moi” CAN 2014
Dennis Tupicoff “Chainsaw” AUS 2007
Fukumi Nakazawa “Deforming After Transforming” EST/JPN 2021
Chen Shaoxiong “Ink City” CHN 2005
Zhang Xiaotao “The Adventure of Liangliang” CHN 2016
Steven Subotnick “Two” USA 2011
Lei Lei, Thomas Sauvin “Recycled” CHN 2012
Naomi van Niekerk “My Mamma Is Bossies” ZAF 2017